2. Kuruluş Amacı ve Gerekçeleri

2. Kuruluş Amacı ve Gerekçeleri:

        Derneğimiz, Türk Telekom’da görev yapan Üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarının Teknik Programlarından TEKNİKER ünvanı ile mezun olan meslektaşlarının,

– Mesleki dayanışmalarını sağlama,

– Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirme,

– Sosyal dayanışmalarını sağlama,

– Mesleki lisans öğrenimi görme ve ihtisaslaşmalarını sağlamak, amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz bu amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konular üzerine çalışmalar yapmaktadır.

– Teknikerlerin çalışma alanlarında her türlü gelişmeleri takip edip elde ettiği bilimsel sonuçları değerlendirip uygulama alanına aktarır.

– Her türlü konuda bilimsel, teknik ve hukuki öncülük yaparak üyelerine mesleki yardımda bulunmak, çıkabilecek mesleki ve idari problemlerin çözümünde üyelerine yardımcı olmak.

– Üyelerinin mesleki ve sosyal hak ve hukukunu savunmak.

– Üyelerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kanuni yönden genişletmek ve teminat altına almaya çalışmak.

– Dernek üyeleri için lokal, misafirhane ve kütüphane açmak.

– Bilimsel ve kültürel amaçlı gazete, bülten, dergi vb. yayınlar hazırlamak.

– Bilimsel gezi, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek.

– Teknikerler arasında dayanışmayı geliştirmek üzere kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.